Apartmani kraj ZagrebaApartmani kraj ZagrebaApartmani kraj ZagrebaApartmani kraj Zagreba

Cijene i rezervacije

Cijena po danu i noći iznosi 350,00 kn

*PDV nije obračunan – Fizička osoba nije u sustavu PDV-a prema čl.22. Zakona o PDV-u, a boravišna pristojba plaćena je u paušalnoj svoti.

ULAZAK U APARTMAN: od 14 sati pa nadalje prema dogovoru

IZLAZAK IZ APARTMANA: do 10 sati ujutro

Rezervacije su moguće na mob.+38591 6530 542 ili e-mail: info@apartmani-lucko.com

Kontakt podaci

Hrastovička 25
10250 Lučko – Zagreb

Kontakt osoba:
Amela Bahonjic Mackic
Kontakt telefon: +385 91 6530 542
E-mail: info@apartmani-lucko.com